Asystent w projekcie „Lokalny system Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim”, Członek zespołu „Tczewscy Kurierzy Rowerowi”