Asystent w projekcie „Lokalny system Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim”. Członek zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu „Tczewscy Kurierzy Rowerowi”.