Dnia 13 czerwca 2019 odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie XI 2019.

Decyzją Komisji 17 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 67 000 złotych!

 

Łącznie w ramach tegorocznej edycji wpłynęło 26 wniosków. Wszystkie aplikacje przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji.

W pracach Komisji grantowej uczestniczyły następujące osoby:

 • Artur Rajkowski – Fundacja Pokolenia
  (przewodniczący, osoba wyłączona z oceny wniosków z Gminy Gniew)
 • Magdalena Frost-Guz – Gmina Gniew
  (osoba wyłączona z oceny wniosków z Gminy Gniew)
 • Justyna Dziak – Gmina Subkowy
  (osoba wyłączona z oceny wniosków z Gminy Subkowy)
 • Paulina Ostrowska – Gmina Pelplin
  (osoba wyłączona z oceny wniosków z Gminy Pelplin)
 • Natalia Jabłonka – Gmina Tczew
  (osoba wyłączona z oceny wniosków z Gminy Tczew)
 • Ewa Salkowska-Stubba – Miasto Tczew
  (osoba wyłączona z oceny wniosków z Miasta Tczewa)
 • Anna Lasota – Żabińska (w zastępstwie za Weronikę Gerowską) – Gmina Morzeszczyn
  (osoba wyłączona z oceny wniosków z Gminy Morzeszczyn)
 • Joanna Marć – Bank Spółdzielczy w Tczewie
  (partner biznesowy Programu Działaj Lokalnie)
 • Joanna Aszyk i Joanna Nadolna-Banach – LGD „Chata Kociewia”
  (ekspertki zewnętrzne, Ośrodek Działaj Lokalnie ze Starogardu Gdańskiego)
 • Maciej Kumor – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Dobra Robota
  (osoba wyłączona z oceny wniosku Stowarzyszenia Kociewskiego Forum Kobiet)
 • Piotr Wojciechowski – Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie
  (w roli obserwatora – podmiot nie biorący udziału w konkursie)
 • Małgorzata Peplińska – Fundacja Pokolenia
  (koordynatorka, obsługa komisji i głos doradczy)
 • Łukasz Rościszewski – Fundacja Pokolenia
  (animator, protokolant i głos doradczy).

 

 

Decyzją Komisji Grantowej 17 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania:

 • „Plażówka przy molo” Grupa nieformalna „Pracowite Pszczoły” 5970zł
 • „KLUCZ DO SZCZĘŚCIA I ZDROWIA” Grupa nieformalna „Aktywne Opalenie” 5500zł
 • „Integracja i edukacja w centrum wsi” Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet 3920zł
 • „Subkowska Sąsiedzka Książka Kucharska” Stowarzyszenie „Pomoc za Jeden Uśmiech” 6000zł
 • ”Dydaktycznie w parku” Grupa nieformalna „RMW-Majewo i Rada Sołecka” 4655zł
 • „Nowa Ogrodowa” Grupa nieformalna „Zakręcony Dworzec” 5159zł
 • „INTEGRACJA TO NASZA INSPIRACJA” Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Pomyjach 3450zł
 • „Piękniej żyć” Grupa nieformalna „Zamotane babki” 5450zł
 • „Akademia zdrowia i kreatywności” Stowarzyszenie DRABKA 3580zł
 • „Różne oblicza srebrnej aktywności” Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet III Wieku 4250zł
 • „Akcja Integracja” Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeżęcinie 2500zł
 • „Rewelecja miesiąca” Stowarzyszenie Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Tczewie 2200zł
 • „Sport to zdrowie vol. 2” Grupa nieformalna „Aktywatorzy” 3050zł
 • „Smacznie Zręcznie i Wdzięcznie” Grupa nieformalna „Aktywni Walichnowianie” 4216zł (lista rezerwowa)
 • „Boisko mamy i na nim gramy” Koło Gospodyń Wiejskich w Gręblinie 3000zł (lista rezerwowa)
 • „Kulturowy misz-masz, czyli tradycja kontra nowoczesność” Fundacja Edukacyjno-Wychowawcza „Arka Noego” 2350zł
 • „Zagospodarowanie parku Szpęgawa” Grupa nieformalna „Wspólna Szpęgawa” 1750zł.

Pomysłodawcy projektów rekomendowanych do dofinansowania, zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie oraz mailowo. Informacje zawierać będą proponowaną kwotę dotacji oraz rekomendacje Komisji grantowej!

 

Wyniki konkursu – pełna lista rankingowa (do pobrania)

Protokół z prac komisji grantowej (do pobrania)

 

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski i gratulujemy dofinansowanym!

 

Działaj Lokalnie to program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Pokolenia.

Program jest współfinansowany ze środków Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin, Tczew i Miasta Tczewa oraz Fundacji Pokolenia. Finansowo wspiera go Bank Spółdzielczy w Tczewie.

 

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu:
Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Pokolenia
Biuro: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
dzialajlokalnie @ fundacjapokolenia.pl
Osoby do kontaktu: Małgorzata Peplińska, Łukasz Rościszewski
Tel. 58 352 45 46