Aktywność obywatelska

30 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie XI 2020.

Decyzją Komisji 15 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 62 000 złotych!

 

Łącznie w ramach tegorocznej edycji wpłynęło 21 wniosków. Wszystkie aplikacje przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji.

W pracach Komisji grantowej uczestniczyły następujące osoby:

 • Artur Rajkowski – Fundacja Pokolenia (przewodniczący)
 • Eugenia Pokorska-Sawczuk – Bank Spółdzielczy w Tczewie
  (partner biznesowy Programu Działaj Lokalnie)
 • Paulina Raińska – Gmina Gniew
  (osoba wyłączona z oceny wniosków z Gminy Gniew)
 • Ewa Bartczak – Gmina Subkowy
  (osoba wyłączona z oceny wniosków z Gminy Subkowy)
 • Dorota Maciejewska – Gmina Tczew
  (osoba wyłączona z oceny wniosków z Gminy Tczew)
 • Marzena Gardzielewska – Gmina Morzeszczyn
  (osoba wyłączona z oceny wniosków z Gminy Morzeszczyn)
 • Maciej Kumor – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Dobra Robota
  (osoba wyłączona z oceny wniosku Fundacji Dobro w Centrum)
 • Wojciech Stobba – Radio Gdańsk
 • Małgorzata Peplińska – Fundacja Pokolenia
  (koordynatorka, obsługa komisji i głos doradczy)
 • Łukasz Rościszewski – Fundacja Pokolenia
  (animator, protokolant i głos doradczy).

 

 

Decyzją Komisji Grantowej 15 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania:

 • „Po sąsiedzku – ogród w Morzeszczynie” Grupa nieformalna „EKO-AKTYWNI” 5 500 zł,
 • „Nietradycyjnie z tradycją – 100. urodziny Wespowej” Stowarzyszenie DRABKA 3 500 zł,
 • „Akcja EtnoDekoracja” Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeżęcinie 3 500 zł,
 • „Nowa Ogrodowa – kreatywne lato” Grupa nieformalna „Zakręcony Dworzec” 4 000 zł,
 • „Razem dla mieszkańców miasta i gminy Gniew w dobie pandemii” Grupa nieformalna „Centrum Muzycznie Aktywnych” 4 000 zł,
 • „Nasz Piękny Park – budowa ścieżki sensorycznej” Grupa nieformalna „Aktywatorzy_ Sołectwo Gniszewo” 5 000 zł,
 • „Świat logicznej i kreatywnej twórczości 3D” Grupa nieformalna „Kreatywni” 5 260 zł,
 • „Kulturalnie o pandemii” Grupa nieformalna „Kulturalnie zakręceni” 5 850 zł,
 • „Pamiętamy!” Stowarzyszenie „Pomoc za Jeden Uśmiech” 4 000 zł,
 • „Imć Kurdybanek i panna Lawenda” Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku 4 150 zł,
 • „Nauka i zabawa to fajna sprawa” Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Pomyjach 3 000 zł,
 • „Współdzielnia czytelnicza” Fundacja Jedynka Dzieciom 2 500 zł,
 • „Nicpońskie Śpiewaki – gramy i śpiewamy” Kółko Rolnicze- Koło Gospodyń Wiejskich Nicponia 3 650 zł,
 • „Bliżej siebie” Fundacja Dobro w Centrum 3 090 zł,
 • „Boisko w Rokitkach – miejscem integracji mieszkańców” Ochotnicza Straż Pożarna w Rokitkach 5 000 zł.

Pomysłodawcy projektów rekomendowanych do dofinansowania, zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie oraz mailowo. Informacje zawierać będą proponowaną kwotę dotacji oraz rekomendacje Komisji grantowej!

 

Wyniki konkursu – pełna lista rankingowa (do pobrania)

Protokół z prac komisji grantowej (do pobrania)

 

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski i gratulujemy dofinansowanym!

 

Działaj Lokalnie to program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Pokolenia.

Program jest współfinansowany ze środków Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin, Tczew
i Miasta Tczewa oraz Fundacji Pokolenia. Finansowo wspiera go Bank Spółdzielczy w Tczewie.

 

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu:
Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Pokolenia
Biuro: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
dzialajlokalnie @ fundacjapokolenia.pl
Osoby do kontaktu: Małgorzata Peplińska, Łukasz Rościszewski
Tel. 58 352 45 46