Aktywność obywatelska

30 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie XII 2021.

Decyzją Komisji 13 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 61 500 złotych!

 

Łącznie w ramach tegorocznej edycji wpłynęły 24 wnioski. Wszystkie aplikacje przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji.

W pracach Komisji grantowej uczestniczyły następujące osoby:

• Artur Rajkowski – Fundacja Pokolenia
(przewodniczący Komisji, osoba wyłączona z oceny wniosku „Nurkuj w zielone”)
• Iwona Bylicka – Urząd Miasta Tczewa
(osoba wyłączona z oceny wniosków z Tczewa oraz z oceny wniosku „Klub kreatywności”)
• Julia Dubiella – Urząd Miasta i Gminy Pelplin
(osoba wyłączona z oceny wniosków z Gminy Pelplin)
• Paulina Raińska – Urząd Miasta i Gminy Gniew
(osoba wyłączona z oceny wniosków z Gminy Gniew)
• Katarzyna Mykowska – Urząd Gminy Morzeszczyn
(osoba wyłączona z oceny wniosków z Gminy Morzeszczyn)
• Natalia Frost – Urząd Gminy Tczew
(osoba wyłączona z oceny wniosków z Gminy Tczew)
• Joanna Aszyk – Ośrodek Działaj Lokalnie – LGD Chata Kociewia
• Aleksandra Kęprowska – Radio Tczew
• Filip Jędruch – Radio Gdańsk
• Małgorzata Peplińska – Fundacja Pokolenia
(koordynatorka, protokolantka i głos doradczy)
• Łukasz Rościszewski – Fundacja Pokolenia
(animator, obsługa komisji i głos doradczy).

 

 

Decyzją Komisji Grantowej 13 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania:

 • „Działaj (EKO)Logicznie” Grupa nieformalna „EKO babeczki” 5 500 zł
 • „Czarny Teatr – profilaktyka przeciwdziałania depresji wśród dzieci i młodzieży w okresie pandemii” Grupa nieformalna „Klub Młodzieżowy w Pelplinie” 5 560 zł
 • „Wachlarz zieleni na ulicy Wybickiego w Subkowach” Grupa nieformalna „Mieszkańcy ulicy Wybickiego” 5 000 zł
 • „Nurkuj w zielone!” Grupa nieformalna „Bobotrampek – przygody w plenerze” 4 620 zł
 • „Klub kreatywności” Stowarzyszenie DRABKA 5 440 zł
 • „Z PASJĄ O PASJACH” Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku 6 000 zł
 • „Poznajmy się” Grupa nieformalna „Wieś ekipa” 5 900 zł
 • „Upiększamy naszą wieś” Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Aktywni Dąbrówka Tczewska 6 000 zł
 • „Podaruj mi trochę słońca” Fundacja Dobro w Centrum 1 885 zł
 • „Muzą w Covida” Grupa nieformalna „Centrum Muzycznie Aktywnych” 5 000 zł
 • „Działaj Lokalnie na Mieszka” Grupa nieformalna „Sąsiedzi Mieszka I” 4 000 zł
 • „WZMOCNIJ NASZE POKOLENIA -INTEGRACJA SENSORYCZNA OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA” Grupa nieformalna „Drużyna integracji sensorycznej” 3 495 zł
 • „Kociewskie wzory” Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Pomyjach 3 100 zł

Pomysłodawcy projektów rekomendowanych do dofinansowania, zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie oraz mailowo. Informacje zawierać będą proponowaną kwotę dotacji oraz rekomendacje Komisji grantowej!

 

Wyniki konkursu – pełna lista rankingowa (do pobrania)

Protokół z prac komisji grantowej (do pobrania)

 

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski i gratulujemy dofinansowanym!

 

Działaj Lokalnie to program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Pokolenia.

Program jest współfinansowany ze środków Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin, Tczew
i Miasta Tczewa oraz Fundacji Pokolenia. Finansowo wspiera go Bank Spółdzielczy w Tczewie.

 

 

Przy okazji przypominamy o trwającym konkursie w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY – nabór wniosków trwa do 18.07.2021. Może to być dobra alternatywa dla pomysłów, na które w Programie Działaj Lokalnie niestety zabrakło już środków. Szczegóły na stronie: fundacjapokolenia.pl/nowy-akumulator-spoleczny-uruchomiony

 

 

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu:
Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Pokolenia
Biuro: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
dzialajlokalnie @ fundacjapokolenia.pl
Osoby do kontaktu: Małgorzata Peplińska, Łukasz Rościszewski
Tel. 58 352 45 46