Aktywność obywatelska

29 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie XII 2022.

Decyzją Komisji 15 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 69 000 złotych!

 

Łącznie w ramach tegorocznej edycji wpłynęły 24 wnioski. 23 przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji.

W pracach Komisji grantowej uczestniczyły następujące osoby:

 • Artur Rajkowski – Fundacja Pokolenia (przewodniczący Komisji)
 • Eugenia Pokorska-Sawczuk – Bank Spółdzielczy w Tczewie
 • Joanna Aszyk i Ewa Czeplina – Ośrodek Działaj Lokalnie w Starogardzie Gd.. LGD „Chata Kociewia”
 • Magdalena Tkaczyk – Urząd Miejski w Tczewie
 • Ewa Bartczak – Urzęd Gminy Subkowy
 • Julia Dubiella – Urząd Miasta i Gminy Pelplin
 • Paulina Raińska – Urząd Miasta i Gminy Gniew
 • Katarzyna Mykowska – Urząd Gminy Morzeszczyn
 • Natalia Frost – Urząd Gminy Tczew
 • Aleksandra Kęprowska – Radio Tczew
 • Barbara Przybyłowska-Jackiewicz – Telewizja TeTka
 • Małgorzata Peplińska – Fundacja Pokolenia (koordynatorka, protokolantka i głos doradczy)
 • Łukasz Rościszewski – Fundacja Pokolenia (animator, obsługa komisji i głos doradczy).

 

Decyzją Komisji Grantowej 15 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania:

 • „Akademia Sztuk Różnych” Stowarzyszenie DRABKA 6 000 zł
 • „Kreatywnie z mamą” Grupa nieformalna „Mała Pracownia Rękodzieła” 3 000 zł
 • „Kulturalne spotkania przy wspólnym stole” Grupa nieformalna „Kobiety Kultury” 4 600 zł
 • „Gniewskie Piernikalia” Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku   5 300 zł
 • „O czym szumią zioła?” Grupa nieformalna „Klub Senior+” 3 800 zł
 • „(re)animacja w Gąsiorkach” Grupa nieformalna „Robotne Pylki” 4 900 zł
 • „Historia łączy, uczy, inspiruje” Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet 5 000 zł
 • „POBAWMY SIĘ RAZEM – PLAC ZABAW BEZPIECZNE PODWÓRKO” Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Gręblinie 5 000 zł
 • „Zabawa w teatr” Grupa nieformalna „Pogromcy Sceny” 4 500 zł
 • „Bez Granic” Grupa nieformalna „Seniorzy z Domu Seniora w Gniewie” 4 200 zł
 • „ProgramujeMY/МИпрограмуємо” Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa 5 500 zł
 • „Kreatywna twórczość” Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Pomyjach 3 000 zł
 • „Na sportowo, aktywnie i zdrowo” Grupa nieformalna „Sołectwo Wielkie Walichnowy” 4 000 zł
 • „Wehikuł czasu” Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Aktywni Dąbrówka Tczewska 5 000 zł
 • „Masujemy dźwiękami – koncerty relaksacyjne dla dużych i małych” Fundacja uWAŻNI 5 200 zł

Pomysłodawcy projektów rekomendowanych do dofinansowania, zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie oraz mailowo. Informacje zawierać będą proponowaną kwotę dotacji oraz rekomendacje Komisji grantowej!

 

Wyniki konkursu – pełna lista rankingowa (do pobrania)

Protokół z obrad komisji grantowej (do pobrania)

 

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski i gratulujemy dofinansowanym!

 

Działaj Lokalnie to program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Pokolenia.

Program jest współfinansowany ze środków Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin, Tczew
i Miasta Tczewa oraz Fundacji Pokolenia. Finansowo wspiera go Bank Spółdzielczy w Tczewie.

 

 

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu:
Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Pokolenia
Biuro: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
dzialajlokalnie @ fundacjapokolenia.pl
Osoby do kontaktu: Małgorzata Peplińska, Łukasz Rościszewski
Tel. 58 352 45 46