Aktywność obywatelska

16 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie XIII 2023.

Decyzją Komisji 15 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę blisko 67 000 złotych!

Łącznie w ramach tegorocznej edycji wpłynęły 28 wnioski, które przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji.

W pracach Komisji grantowej uczestniczyły następujące osoby:

 • Artur Rajkowski – Fundacja Pokolenia (przewodniczący Komisji)
 • Eugenia Pokorska-Sawczuk – Bank Spółdzielczy w Tczewie
 • Joanna Aszyk i Sandra Kaszubowska – Ośrodek Działaj Lokalnie w Starogardzie Gd.. LGD „Chata Kociewia”
 • Magdalena Pieczewska – Urząd Miejski w Tczewie
 • Ewa Bartczak – Urzęd Gminy Subkowy
 • Julia Dubiella – Urząd Miasta i Gminy Pelplin
 • Monika Szuta – Urząd Miasta i Gminy Gniew
 • Edyta Kozik-Wilczewska – Urząd Gminy Morzeszczyn
 • Natalia Frost – Urząd Gminy Tczew
 • Aleksandra Kęprowska – Radio Tczew
 • Aleksandra Hotowy – Telewizja TeTka
 • Małgorzata Peplińska – Fundacja Pokolenia (koordynatorka, obsługa komisji i głos doradczy)
 • Łukasz Rościszewski – Fundacja Pokolenia (animator, protokolant i głos doradczy).

 

Decyzją Komisji Grantowej 15 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania:

 • Przystań kociewska” (realizator: grupa nieformalna „Rada Sołecka w Dzierżążnie”) 4 700 zł
 • Zawekowani. Tradycja zamknięta w słoiku” (realizator: grupa nieformalna „PoProstu”) 4 260 zł
 • Znów przyszła pora na teatr seniora” (realizator: grupa nieformalna „DUET – Depeesowsko-Uniwersytecka Grupa Teatralna”) 4 450 zł
 • Działamy wspólnie w Małych Walichnowach” (realizator: grupa nieformalna „Razem dla Małych Walichnów”) 4 000 zł
 • „Droga do życia” (realizator: grupa nieformalna „TRIO-BEJ”) 5 000 zł
 • Chemia na talerzu-otyłość na tapecie” (realizator: grupa nieformalna „(INTER)AKTYWNI”) 5 990 zł
 • „I ty też możesz uratować komuś życie(realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Morzeszczynie) 6 000 zł
 • „Radosny zakątek – Sąsiedzki Początek!” (realizator: Stowarzyszenie Pomoc za Jeden Uśmiech) 4 600 zł
 • Szkoła szycia – szkołą / zmianą życia” (realizator: Fundacja Jedynka Dzieciom) 4 500 zł
 • „Warsztaty śpiewu i tańca kociewskiego oraz warsztaty krawieckie dla dorosłych mieszkańców gminy Pelplin(realizator: grupa nieformalna „Modraki-Ojtoto”) 3 750 zł
 • „ProgramujeMY 2.0/МИпрограмуємо 2.0(realizator: Fundacja dla Tczewa) 3 640 zł
 • Wspólne  śpiewanie seniorów” (realizator: grupa nieformalna „Chór Seniorów”) 2 200 zł
 • Harmonia Łączy Pokolenia”  (realizator: grupa nieformalna „Chór Żeński Harmonia Sphaerarum”) 3 900 zł
 • Mural”  (realizator: Stowarzyszenie KGW Aktywni Dąbrówka Tczewska) 6 000 zł
 • Razem znaczy lepiej”  (realizator: grupa nieformalna „Seniorzy z Domu Seniora w Gniewie”) 3 800 zł

 

Wyniki konkursu – pełna lista rankingowa (do pobrania)

Protokół z obrad komisji grantowej (do pobrania)

Pomysłodawcy projektów rekomendowanych do dofinansowania, zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie oraz mailowo. Informacje zawierać będą proponowaną kwotę dotacji oraz rekomendacje Komisji grantowej!

 

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski i gratulujemy dofinansowanym!

 

UWAGA: Niewykorzystane środki z wkładu Gminy Gniew zasilą nabór uzupełniający DL na dofinansowanie inicjatyw lokalnych realizowanych na tymże obszarze (który zostanie przeprowadzony w czerwcu 2023).

Ps. Możliwe jest przyznanie dofinansowania dla kolejnych projektów (według listy rankingowej) w przypadku pozyskania przez Operatora dodatkowych funduszy…

 

 

Działaj Lokalnie to program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Pokolenia.

Program jest współfinansowany ze środków Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin, Tczew
i Miasta Tczewa oraz Fundacji Pokolenia. Finansowo wspiera go Bank Spółdzielczy w Tczewie.

 

 

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu:
Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Pokolenia
Biuro: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
dzialajlokalnie @ fundacjapokolenia.pl
Osoby do kontaktu: Małgorzata Peplińska, Łukasz Rościszewski
Tel. 58 352 45 46