Aktywność obywatelska

27 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach naboru uzupełniającego konkursu Działaj Lokalnie XIII 2023.

Decyzją Komisji 1 wniosek został rekomendowany do dofinansowania na kwotę 4 000 złotych!

Łącznie w ramach uzuełniającego naboru wpłynęły 3 wnioski, które przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji.

W pracach Komisji grantowej uczestniczyły następujące osoby:

  • Artur Rajkowski – Fundacja Pokolenia (przewodniczący Komisji)
  • Joanna Aszyk – Ośrodek Działaj Lokalnie w Starogardzie Gd.. LGD „Chata Kociewia”
  • Aleksandra Hotowy – Radio Tczew i Telewizja TeTka
  • Małgorzata Peplińska – Fundacja Pokolenia (koordynatorka, obsługa komisji i głos doradczy)
  • Łukasz Rościszewski – Fundacja Pokolenia (animator, protokolant i głos doradczy).

 

Decyzją Komisji Grantowej 1 wniosek został rekomendowany do dofinansowania:

  • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej”- cykl zajęć edukacyjnych na terenie Gminy Gniew (realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewie) 4 000 zł

 

Protokół z posiedzenia komisji – nabór uzupełniający (do pobrania)

Pomysłodawcy projektów rekomendowanych do dofinansowania, zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie oraz mailowo. Informacje zawierać będą proponowaną kwotę dotacji oraz rekomendacje Komisji grantowej!

 

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski i gratulujemy dofinansowanym!

 

 

Działaj Lokalnie to program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Pokolenia.

Program jest współfinansowany ze środków Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin, Tczew
i Miasta Tczewa oraz Fundacji Pokolenia. Finansowo wspiera go Bank Spółdzielczy w Tczewie.

 

 

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu:
Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Pokolenia
Biuro: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
dzialajlokalnie @ fundacjapokolenia.pl
Osoby do kontaktu: Małgorzata Peplińska, Łukasz Rościszewski
Tel. 58 352 45 46