Aktywność obywatelska

29 maja odbyło się posiedzenie Komisji grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie XIII 2024.

Decyzją Komisji 17 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 85 000 złotych!

Łącznie w ramach tegorocznej edycji wpłynęły 34 wnioski, z których 33 przeszły ocenę formalną z wynikiem pozytywnym i skierowano je do oceny merytorycznej niezależnej komisji.

W pracach Komisji grantowej uczestniczyły następujące osoby:

  • Artur Rajkowski –  Fundacja Pokolenia (Przewodniczący Komisji),
  • Justyna Langowska – Bank Spółdzielczy w Tczewie,
  • Patrycja Bloch-Majewska i Monika Kapuścińska – Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej,
  • Joanna Aszyk i Sandra Kaszubowska – Ośrodek Działaj Lokalnie w Starogardzie Gdańskim, LGD „Chata Kociewia”,
  • Anna Witkowska-Niedźwiecka – niezależna ekspertka ds. społecznych,
  • Edyta Kozik-Wilczewska – Gmina Morzeszczyn,
  • Łukasz Butkus – Miasto i Gmina Pelplin,
  • Agata Chrul – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
  • Tadeusz Podymiak – Gdański OWES,
  • Barbara Jackiewicz – Radio Tczew i Telewizja TeTka,
  • Monika Szuta – Miasto i Gmina Gniew,
  • Natalia Frost – Gmina Tczew,
  • Magdalena Pieczewska – Miasto Tczew,
  • Ewa Bartczak – Gmina Subkowy,
  • Małgorzata Peplińska – Fundacja Pokolenia (koordynatorka Programu, obsługa komisji i głos doradczy),
  • Łukasz Rościszewski – Fundacja Pokolenia (animator, protokolant i głos doradczy).

 

Decyzją Komisji Grantowej 17 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania:

 • „Oaza Dzieciństwa: Projekt Rewitalizacji i Ogrodzenia Placu Zabaw w Radostowie” (grupa Radostowska Ekipa) 5 000 zł,
 • „Przyjemne z pożytecznym – czyli nauka pierwszej pomocy podczas marszu na orientację” (OSP Subkowy) 5 400 zł,
 • „Narkowskie centrum integracji sąsiedzkiej” (grupaNarkowscy Sąsiedzi) 4 300 zł,
 • „Cztery żywioły – ścieżka edukacji ekologicznej i aktywistycznej” (Fundacja To i Co.) 5 000 zł,
 • „Zielona przygoda w Naszym Pięknym Parku – Gniszewo” (grupa Aktywatorzy – sołectwo Gniszewo) 5 000 zł,
 • „Kącik Historyczny w miejscowości Ciepłe” (grupa Aktywni mieszkańcy wsi Ciepłe) 5 000 zł,
 • „Mam cos do powiedzenia!” (młodzieżowa grupa teatralna) 5 000 zł,
 • „#przedszkolakczyta” (Stowarzyszenie DRABKA) 6 000 zł,
 • „Ekologiczne Wychowanie” (grupa Eko-Aktywni) 5 700 zł,
 • „Park Miliona Możliwości” (Rada Sołecka w Morzeszczynie) 5 000 zł,
 • „Spróbuj gzubie” (grupa Zadudłane biełki w buksach) 5 000 zł,
 • „Amfiteatr od-nova” (KGW Szpęgawa) 6 000 zł,
 • „Seniorzy, szuka Was sztuka!” (Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku) 5 750 zł,
 • „Sąsiedzko-Filmowo-Wartościowo!” (KGW Wielki Garc) 6 000 zł,
 • „Rybo-mania” (KGW Pomyje) 2 850 zł,
 • „festiwal kultur” (Lokalna Grupa Pro-Kulturalna) 4 500 zł,
 • „Planszowa świetlica w Ulkowach” (KGW Ulkowianki) 3 000 zł (lista rezerwowa).

Wyniki konkursu – pełna lista rankingowa (do pobrania)

Protokół z obrad komisji grantowej (do pobrania)

Pomysłodawcy projektów rekomendowanych do dofinansowania, zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie oraz mailowo. Informacje zawierać będą proponowaną kwotę dotacji oraz rekomendacje Komisji grantowej!

 

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski i gratulujemy dofinansowanym!

 

 

Działaj Lokalnie to program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Pokolenia.

Program jest współfinansowany ze środków Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin, Tczew
i Miasta Tczewa oraz Fundacji Pokolenia. Finansowo wspiera go Bank Spółdzielczy w Tczewie.

 

 

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu:
Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundacja Pokolenia
Biuro: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
dzialajlokalnie @ fundacjapokolenia.pl
Osoby do kontaktu: Małgorzata Peplińska, Łukasz Rościszewski
Tel. 58 352 45 46