Aktywność obywatelska

W związku z małą liczbą wniosków na inicjatywy z Gmin Gniew i Subkowy przedłużamy do 19.06. nabór na dofinansowanie projektów na tych obszarach.

O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się minimum 3-osobowe grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego, które chcą prowadzić działania na terenie i na rzecz mieszkańców Gminy Gniew i/lub Gminy Subkowy. Maksymalna kwota dotacji to 6000zł.

 

Szczegóły konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” 2022 pozostają niezmienione. Wszystkie informacje znajdują się na stronie: http://fundacjapokolenia.pl/konkurs-dzialaj-lokalnie-2022-otwarty/.

 

Wnioski w ramach przedłużonego naboru można składać drogą elektroniczną do 19 czerwca (do godz. 23:59) za pośrednictwem generatora www.system.dzialajlokalnie.pl. Regulamin konkursu DO POBRANIA TUTAJ.

 

Zachęcamy do składania wniosków. W razie pytań oczywiście służymy pomocą!

Przypominamy również o możliwości skonsultowania wniosku przed jego złożeniem!

Ośrodek Działaj Lokalnie w Tczewie – Fundacja Pokolenia
biuro: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

Animatorzy Działaj Lokalnie – Gosia Peplińska i Łukasz Rościszewski
tel. 58 352 45 46, mail: dzialajlokalnie@fundacjapokolenia.pl
FB: facebook.com/fundacja.pokolenia

 

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Fundację Pokolenia.

Program jest współfinansowany ze środków Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin, Tczew i Miasta Tczewa.
Finansowo wspiera go także Bank Spółdzielczy w Tczewie.