Zapraszamy na zakupy z lepszej półki na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku. Do 11.08. na Pl. Kobzdeja działa stacja ekonomii społecznej. Na stoiskach można kupić m.in. rzemieślniczą ceramikę, recyklingowe torby czy ubrania w modnym etnicznym stylu, a jednocześnie wesprzeć odpowiedzialne miejsca pracy i lokalne inicjatywy społeczne. Dodatkowo w Parku Świętopełka stoisko nr 219 prowadzi Spółdzielnia lodziarska Jasna (spółdzielnia socjalna z Tczewa), produkująca naturalne lody!
Co to jest stacja ekonomii społecznej?
Stację tworzą spółdzielnie socjalne, fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą działalność gospodarczą, a zyski przeznaczają na cele społeczne. Usługi i produkty tworzone są między innymi przez osoby z niepełnosprawnościami, imigrantów, kobiety wychodzące na rynek pracy po trudnych sytuacjach życiowych, młodych twórców. Wszystkie one działają na terenie Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot, która jako jedyna metropolia w Polsce kieruje Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) odpowiedzialnym za tworzenie i rozwijanie przedsiębiorstw społecznych. W tym roku stacja po raz pierwszy pojawiła się na Jarmarku św. Dominika, dzięki współpracy OWES dobrarobota.org i Międzynarodowych Targów Gdańskich (MTG).

Gdzie znajdę stację społeczną na Jarmarku?
Stacja ekonomii społecznej znajdują się na Placu Kobzdeja w Gdańsku i działa codziennie od 10:00 do 20:00.

Jakie stoiska znajdują się na stacji?
Na stacji znajduje się sześć stanowisk, a wśród nich: Fundacja MEWKA, Fundacja Sprawni Inaczej, Fundacja NIELADAHISTORIA, Fundacja Kobiety Wędrowne, Fundacja Plaster, Fundacja Dobro Dobrem Wraca.

Dodatkowo w Parku Świętopełka stoisko nr 219 prowadzi Spółdzielnia lodziarska Jasna (spółdzielnia socjalna z Tczewa), produkująca naturalne lody!
Więcej o ekonomii społecznej: https://m.facebook.com/dobrarobota

Stoiska współfinansowane są w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.