Tworzymy ekonomię społeczną na Pomorzu. Jesteśmy Partnerem w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”, który finansowany jest z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W szerokim i silnym Partnerstwie stawiamy na budowanie przedsiębiorstw społecznych, które przetrwają próbę czasu i staną się żywym dowodem na to, że praca jest uniwersalną wartością. OWES to nie tylko projekt – to plan na zmianę świadomości i rzeczywistości. Pracujemy nad tworzeniem stabilnego środowiska dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, a nasze partnerstwa i działania sięgają daleko poza projektowe ramy.

Więcej o naszych działaniach przeczytacie na www.dobrarobota.org oraz na naszym facebookowym profilu.

Udało nam się stworzyć Zespół Specjalistów i Specjalistek, dla których Ekonomia Społeczna oznacza zaangażowanie i pasję! Pod szyldem Dobrej Roboty działamy od kwietnia 2013 roku. Nasze działania oparte zostały o lata wcześniejszych doświadczeń wielu podmiotów, partnerów i osób zaangażowanych.

Nasza perspektywa jest wieloletnia. Naszym zadaniem jest edukowanie, inkubowanie nowych przedsiębiorstw społecznych, wpieranie jednostek już istniejących, sieciowanie świata biznesu, samorządów i NGO – wszystko oczywiście z kierunkiem na ekonomię społeczną.

Ekonomia Społeczna łączy ze sobą dwie pozornie odległe rzeczy. To cele społeczne i ekonomiczne. Pomagamy udowodnić, że nie każde przedsiębiorstwo musi kręcić się wokół zysku w potocznym rozumieniu tego słowa. Przedsiębiorstwa Społeczne swoje wpływy reinwestują – w cele lub wspólnotę.

Gdzie nasze miejsce w tym wszystkim? Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota od kwietnia 2013 roku jest kluczowym przystankiem w podróży osób chcących zacząć swoją przygodę z ekonomią społeczną w subregionie metropolitalnym. Nasz zespół doradza, wskazuje, omawia i wspiera.

Jak nawiązać z nami kontakt? Początkiem ścieżki wsparcia jest spotkanie z animatorami i animatorkami działającymi w każdym z 9 powiatów obszaru metropolitalnego. Proces wsparcia realizowany jest z udziałem doradcy i doradczyni. Umożliwiamy korzystanie z bezpłatnych usług wyspecjalizowanych pozwalających na profesjonalizację, ekonomizację i tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.  Pomagamy w tworzeniu miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w tym w spółdzielniach socjalnych, doradzamy w przypadku powoływania działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych. Wspieramy w rozwoju już istniejących podmiotów.

Nasz wachlarz wsparcia jest szeroki – zachęcamy do kontaktu telefonicznego z animatorem, animatorką z Twojego powiatu i wspólnego zaplanowania pierwszego lub kolejnego kroku w ekonomii społecznej.