Ekonomia społeczna
We wrześniu 2015 roku po raz pierwszy w Polsce startuje rekrutacja do udziału w Programie FLEX. Jest to wymiana uczniowska, finansowana przez Departament Stanu USA, w czasie której uczniowie polskich szkół średnich mają szansę pojechać do USA na rok, uczyć się w tamtejszej szkole średniej oraz poznać kulturę amerykańską od podszewki mieszkając u amerykańskich rodzin.

Program skierowany jest do uczniów klas 3 gimnazjum oraz klas 1 liceum, urodzonych między 1 stycznia 1999 a 15 lipca 2001 roku.

Program FLEX jest administrowany przez American Councils for International Education. Więcej informacji o organizacji: http://www.americancouncils.org/

Parę słów więcej o programie: FLEX został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 23 lat w programie FLEX uczestniczyło ponad 24 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów. To właśnie dzięki uczestnikom programu Amerykanie mogą dowiedzieć się więcej o kulturze i dziedzictwie narodowym innych krajów, a uczniowie mogą poznać amerykański system szkolny. W roku szkolnym 2016-2017 blisko 800 uczniów wyjedzie do USA w ramach programu FLEX. Każdy stypendysta będzie mieszkał przez rok z rodziną goszczącą w USA i będzie uczył się w amerykańskiej szkole średniej.
Niepełnosprawni uczniowie szkół średnich również mają możliwość uczestnictwa w programie. Około 20 niepełnosprawnych uczniów rocznie wyjeżdża do USA w ramach programu FLEX. Wybrani uczniowie niepełnosprawni muszą spełniać te same kryteria, co pozostali uczestnicy programu. Warto podkreślić, iż udział w Programie FLEX jest całkowicie bezpłatny!

Strona programu: http://discoverflex.org/

POBIERZ PLAKAT

POBIERZ ULOTKĘ