Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS we współpracy z Fundacją Pokolenia w ramach projektu Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, oferuje bezpłatne, specjalistyczne i wielopłaszczyznowe formy pomocy osobom będącym pokrzywdzonymi przestępstwem oraz członkom ich rodzin.

 

Oferta specjalistycznych form pomocy :

– bezpłatne porady prawne świadczone przez adwokatów i radców prawnych jako ustne konsultacje, w wyjątkowych sytuacjach również pisemne;

– bezpłatne konsultacje psychologiczne – dyżury psychologa;

– konsultacje psychoterapeutyczne i psychotraumatologiczne, umawiane jako indywidualne sesje;

– indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne z zakresu rozwoju osobistego
i zawodowego

– szeroki wachlarz świadczeń materialnych:

pokrywanie kosztów usług zdrowotnych i wyrobów medycznych niezbędnych w procesie rehabilitacji pokrzywdzonego / pokrywanie kosztów edukacji ogólnokształcącej i zawodowej

okresowe dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych / finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej, z której pokrzywdzony skorzysta w ramach dojazdów
na terapie, konsultacje czy szkolenia / zakup bonów żywnościowych, ubrań, środków czystości i higieny osobistej

 

Pomoc jest skierowana do osób pokrzywdzonych w wyniku m.in.:

uszkodzenia ciała w bójce, pobiciu, wypadku komunikacyjnym; gróźb karalnych, mobbingu, gwałtu, wykorzystywania seksualnego; przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie; uszkodzenia mienia, oszustwa, rozboju i kradzieży; niealimentacji oraz krytycznych warunków materialnych oraz innych.

TELEFON PIERWSZEGO KONTAKTU: 690 489 658

Dyżur osoby pierwszego kontaktu: poniedziałek-piątek 08.00-15.00

Dyżur prawnika: poniedziałek 13.00-18.00, czwartek 16.00-19.00

Dyżur psychologa: wtorek 16.00-19.00, środa 14.00-17.00

www.interios.org.pl

Pobierz ulotkę

Pobierz informacje