Aktywność obywatelska

Konkurs dla mediów lokalnych współpracujących z Ośrodkami Działaj Lokalnie

12.000 zł

Konkurs ma na celu wspieranie profesjonalnych redakcji mediów lokalnych w roli społecznych liderów poprzez finansowe wsparcie najciekawszych inicjatyw zgodnych z zasadami dziennikarstwa obywatelskiego. Można dzięki niemu uzyskać dotację na zrealizowanie inicjatywy zgodnej z zasadą dziennikarstwa obywatelskiego, polegającej na nowatorskich formach łączenia pracy dziennikarskiej ze stymulowaniem aktywności obywatelskiej.

Konkurs skierowany jest do niezależnych wydawców lokalnych (wydawca tytułu, w którym większościowego udziału nie posiada państwo, samorząd, związek zawodowy, związek wyznaniowy czy partia polityczna) współpracujących lub gotowych do współpracy z wybranym Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

Ośrodek Działaj Lokalnie to jedna z 60 organizacji pozarządowych w Polsce realizująca program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Każdy Ośrodek Działaj Lokalnie działa na terenie od kilku gmin do kilku powiatów.

[ŹRÓDŁO+REGULAMIN]