Do 02.02. organizacje mogą składać wnioski wstępne o dofinansowanie na inicjatywy obywatelskie w ramach nowego i niezależnego programu „Fundusz Obywatelski”.

Jak piszą organizatorzy:

„Fundusz Obywatelski powstał z troski o Polskę. Zależy nam na wspólnocie opartej na szacunku i Konstytucji. Wspieramy organizacje, które uczą o prawach obywatelskich, bronią ich i zapraszają, by mimo różnic porozmawiać przy wspólnym stole.”

Zachęcamy do zgłoszeń! Do wygrania dotacje w wysokości średnio 10 000 złotych!

 

Fundusz powstał, by wspierać aktywność obywateli i organizacji dotyczącą w szczególności:

  • edukacji obywatelskiej, w tym także działań adresowanych do dorosłych w formie wszechnicowej, zwłaszcza na obszarach poza dużymi miastami;
  • działań związanych z ochroną integralności i praworządnością działania instytucji publicznych – organizacji i niesformalizowanych inicjatyw strażniczych (ang. watchdogs), mediów obywatelskich zajmujących się kontrolą obywatelską dziennikarzy prowadzących pogłębione badania nieprawidłowości i sygnalistów (ang. whistleblowers);
  • działań zmierzających do ochrony praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych;
  • działań zmierzających do budowania porozumienia – mediacji w sprawach publicznych i merytorycznej debaty publicznej, w której buduje się zaufanie – opartej na faktach, uwzględniającej głosy mniejszościowe;
  • prowadzenia otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych;
  • przeciwdziałania wszelkim formom przemocy w życiu publicznym
  • rozwijania mechanizmów niezależnego finansowania działań obywatelskich..

 

UWAGA: poza otwartym konkursem Fundusz prowadzi stały nabór wniosków, tzw. SZYBKIE GRANTY na niezależne, pilne do realizacji inicjatywy obywatelskie. Do zdobycia od 500 do 3000 złotych!

 

Szczegóły na stronie: www.funduszobywatelski.pl