Aktualności

Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego ogłasza nabór nominacji osób, grup, inicjatyw, instytucji i firm, które mogą poszczycić się wyjątkową i wybitną aktywnością społeczną w 2021 r. Nagrody w 5 kategoriach zostaną wręczone podczas Powiatowej Gali Wolontariatu 2020/2021, której gospodarzem będzie Miasto Tczew.

Gala Wolontariatu jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż pokazuje jak ważną rolę pełni wolontariat, szczególnie w życiu młodych ludzi. Ponadto pozwala docenić najaktywniejszych, nie tylko wolontariuszy, ale także organizacje, instytucje oraz przedsiębiorstwa wspomagające organizację inicjatyw społecznych i działające na rzecz dobra wspólnego.

 

W tym roku przyznane zostaną nagrody w następujących kategoriach:

1. Grupa Wolontariuszy i Wolontariusz Roku

2. Inicjatywa społeczna Roku

3. Organizacja/Instytucja przyjazna wolontariuszom

4. Animator Roku

5. Firma przyjazna społeczności lokalnej

 

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w powiecie tczewskim.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 30 listopada 2021 r.

 

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać poprzez formularz dostępny pod adresem: https://forms.gle/AuT7gAcUbSW9EoFF7

Dla każdej kandydatury należy wypełnić osobny formularz oraz załączyć minimum 2 zdjęcia z akcji.
Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego.

 

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać: grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.
Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych działaniach.

 

Kapituła składająca się z osób nagrodzonych w ubiegłych latach oraz przedstawicieli Starosty Tczewskiego i Rady Organizacji wybierze laureatów konkursu. Wręczenie nagród za lata 2020 i 2021 odbędzie się w połowie grudnia w czasie dedykowanej gali.

 

 

 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Powiatu Tczewskiego