Niedawno spotkaliśmy się w gronie partnerów by podsumować pierwszą część projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim”…

Trochę liczb, dużo rozmów i wspomnień, prezentacja kilku szczęśliwych historii i wielka siła; podmiotów i ludzi tworzących nasze partnerstwo!

Dziękujemy: Obszarowi Metropolitalnemu Gdańsk-Gdynia-Sopot, Powiatowi Tczewskiemu, Wydziałowi Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tczewie, Zespołowi Kształcenia Zawodowego w Tczewie, Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Zapowiednik” i Fundacji DASZRADE z Opalenia, Stowarzyszeniu Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie i tczewskiemu kołu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Tczewskim Kurierom Rowerowym i Spółdzielni lodziarskiej Jasna!

Kolejna edycja w przygotowaniu, więc nie zwalniamy tempa!

Zadanie dofinansowane ze środków europejskich w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020