zawalcz o Grant FIR. Wysokość grantów to aż 25.000 PLN. Tegoroczna, łączna pula środków przeznaczona na ten konkurs to 100.000 PLN
Dzięki zaangażowaniu Grupy LOTOS S.A. – Partnera Generalnego Funduszu oraz Polpharma S.A. – Partnera Funduszu, dofinansowane zostaną nowatorskie przedsięwzięcia międzysektorowe, służące rozwojowi lokalnych społeczności i odczuwalnie poprawiające jakość życia mieszkańców na Pomorzu.

Celem Funduszu jest zwiększenie potencjału rozwojowego Pomorza poprzez budowanie współpracy międzysektorowej.

O Granty FIR mogą ubiegać się partnerstwa międzysektorowe reprezentujące co najmniej: jeden podmiot z sektora pozarządowego, jeden podmiot z sektora publicznego i jeden podmiot z sektora prywatnego. Wnioskodawcą, a jednocześnie liderem partnerstwa musi być przedstawiciel z sektora pozarządowego (NGO).

Tematyka projektów, jakie mogą być realizowane w ramach Funduszu FIR, jest szeroka.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach:

 • sport, turystyka, rekreacja i promocja zdrowego trybu życia,
 • zrównoważony rozwój, ekologia i ochrona środowiska,
 • kultura, tożsamość regionalna, ochrona dziedzictwa narodowego,
 • sprawy społeczne i wyrównywanie szans,
 • edukacja, nauka i innowacje społeczne,
 • ochrona i profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwo.

Tym, czego poszukujemy w prezentowanych projektach, to partnerskie podejście do ich realizacji, gdzie swój potencjał wniosą w wymiarze praktycznym zarówno podmioty pozarządowe, biznes, jak i instytucje publiczne.

W I edycji konkursu spośród 50 zgłoszonych wniosków Kapituła FIR wybrała 5 najlepszych projektów. Projekty te są dowodem na to, że aktywność społeczna i współpraca międzysektorowa w naszym województwie stale się rozwija. Dzięki wsparciu uzyskanemu w poprzednim konkursie Grantobiorcy oraz ich Partnerzy z sektora biznesu, jak i z sektora publicznego, uzyskali następujące efekty:

 • Spółdzielnia Socjalna „DALBA” z Pucka (projekt o nazwie „Kooperatywa, która warzy więcej”, stworzenie Browaru Spółdzielczego, który działa non profit, zatrudnia 12 osób niepełnosprawnych; powstał z potrzeby serca, zapału i determinacji, i jest szóstą tego typu firmą na świecie i pierwszą w Polsce)
 • Fundacja Mamy z Morza z Gdyni (stworzenie przestrzeni do spotkań dla rodziców i zabawy dla najmłodszych dzieci poza Trójmiastem: w Kartuzach, Pucku i Kościerzynie – Pomorskie Kluby Rodziców)
 • Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Kościerzynie (cykl szkoleń, konsultacji w ramach Kaszubskiej Akademii Przedsiębiorczości mający promować przedsiębiorczość i skłaniać do zakładania małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększyć aktywność gospodarczą powiatu)
 • Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański (Maraton MTB Kociewie Szlakiem – popularyzacja regionu Kociewia, promocja kolarstwa MTB i rodzinnej turystyki rowerowej)
 • Spółdzielnia Socjalna Kooperacja z Sopotu (uruchomienie sklepu charytatywnego Luk Luk,
  a przez to umożliwienie pracy i edukacji osobom długotrwale bezrobotnym).

Projekty w tegorocznej edycji konkursu można składać w Generatorze Wniosków on-line w terminie 11.09.–16.10.2015 r.

Generator znajduje się na stronie internetowej www.forumrozwoju.org.pl (zakładka Fundusz Grantowy FIR).W tym samym miejscu dostępne są również pozostałe dokumenty formalne.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 listopada br. a oficjalne podpisanie umów z grantobiorcami odbędzie się 18 listopada br. podczas Gali Wieczornej wieńczącej IV edycję spotkania międzysektorowego pod nazwą Forum Inicjowania Rozwoju.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu.

***

Operatorem Funduszu jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP „Foundation”. To organizacja, która powstała z inicjatywy dynamicznych ludzi dostrzegających potrzebę zmian społeczno-gospodarczych na Pomorzu. Misją Fundacji jest inicjowanie
i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, przy wykorzystaniu potencjału płynącego ze współpracy międzysektorowej biznesu, sektora samorządowego oraz sektora organizacji pozarządowych. Fundacja realizuje swoją misję i cele poprzez aktywną działalność w następujących obszarach: Kultura, Edukacja, Społeczeństwo, Rozwój Gospodarczy.

Forum Inicjowania Rozwoju jest projektem kluczowym, platformą łączącą wszystkie powyższe obszary. Działania rozwojowe prowadzone są cały rok. Elementem spajającym jest konferencja organizowana raz w roku. Projekt w całości to 3 kluczowe komponenty:

 1. Fundusz Grantowy (Fundusz Inicjowania Rozwoju);
 2. Forum Inicjowania Rozwoju (cykliczna konferencja);
 3. Formy doskonalące (realizowane w całym Regionie).

Więcej informacji:

Koordynator merytoryczny konkursu:
Natalia Siuda
Tel. kom. (+48) 664 899 125
E-mail: koordynator@upfoundation.pl

 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Deka – Malijewska
Rzecznik Prasowy i PR
Tel. kom.  (+48) 694 585 947
Email: PR@upfoundation.pl

 

www.facebook.com/UP-Foundation-Fundacja-Inicjowania-Rozwoju

http://forumrozwoju.org.pl/