Prezentujemy drugą część katalogu Podmiotów Ekonomii Społecznej stworzonego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”.

Katalog przedstawia ofertę nastepujących PESów objętych działaniami i wsparciem OWES Dobra Robota:

  • Aleksandra Sp. zo.o.
  • Spółdzielnia socjalna CieKawa
  • Spółdzielnia socjalna Kooperacja
  • Fundacja Świat Wrażliwy
  • Fundacja Holistic
  • Fundacja Galar Gdański
  • Fundacja Wspierania Razem Po Sukces
  • Spółdzielnia socjalna Zeroban

 

Publikacja PDF dostępna tutaj

 

Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami oraz usługami, a przede wszystkim do korzystania z oferty podmiotów!

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2010.