Aktywność obywatelska

Ogłaszamy nabór wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2020. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się minimum 3-osobowe grupy nieformalne mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego. Maksymalna kwota dotacji to 6000zł.

 

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Z uwagi na specyficzny okres w jakim przyszło nam wszystkim funkcjonować, dodatkowym priorytetem w tegorocznej edycji są projekty przewidujące działania zmniejszające negatywne skutki epidemii.

 

Wnioski drogą elektroniczną można składać od 21 maja do 21 czerwca za pośrednictwem strony www.system.dzialajlokalnie.pl. Regulamin konkursu DO POBRANIA TUTAJ.

 

Tylko w zeszłym roku udało się wesprzeć 15 projektów. Jako Ośrodek Działaj Lokalnie przekazaliśmy 67 000 zł na inicjatywy lokalne mieszkańców powiatu tczewskiego. Wśród zrealizowanych działań znalazły się m.in.: warsztaty integracyjne,  budowa placu zabaw z elementów odzyskanych (upcycling), warsztaty plastyczne, odnowienie i zmiana przestrzeni wokół świetlic wiejskich. Powstała także niepowtarzalna sąsiedzka książka kucharska złożona. Katalog projektów w ramach DL jest bardzo szeroki. Zatem do dzieła! Liczymy na Waszą pomysłowość.

 

UWAGA: W czerwcu zorganizowane zostaną spotkania informacyjno-szkoleniowe on-line:

03.06. (środa) o 10:00 link do spotkania tutaj oraz 04.06. (czwartek) o 17:00 link do spotkania tutaj (rejestracja nie jest wymagana).

 

Zachęcamy do składania wniosków. W razie pytań oczywiście służymy pomocą!

Ośrodek Działaj Lokalnie w Tczewie – Fundacja Pokolenia
biuro: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

Animatorzy Działaj Lokalnie – Gosia Peplińska i Łukasz Rościszewski
tel. 58 352 45 46, mail: dzialajlokalnie@fundacjapokolenia.pl
FB: facebook.com/fundacja.pokolenia

 

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Fundację Pokolenia.

Program jest współfinansowany ze środków Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin i Miasta Tczewa.
Finansowo wspiera go także Bank Spółdzielczy w Tczewie.