Aktywność obywatelska

Ogłaszamy nabór uzupełniający wniosków w ramach konkursu „Działaj Lokalnie” 2023. O dofinansowanie pomysłów mogą ubiegać się minimum 3-osobowe grupy mieszkańców oraz organizacje pozarządowe z powiatu tczewskiego, chcące realizować projekty na rzecz dobra wspólnego w Gminie Gniew.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

– zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
– wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
– przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,

– w ramach ścieżki specjalnej „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” dotyczą wsparcia organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

 

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach naboru uzupełniającego można składać drogą elektroniczną od 20 do 26 czerwca 2023 za pośrednictwem strony: www.generatorspoleczny.pl (uwaga: nowy system aplikowania o dotacje!).

Regulamin konkursu DL 2023

Regulamin konkursu DL 2023 aktualizacja

Regulamin konkursu DL 2023 aktualizacja – nabór uzupełniający (do pobrania)

 

Katalog projektów w ramach DL jest bardzo szeroki. Zatem do dzieła! Liczymy na Waszą pomysłowość.

 

Polecamy możliwość konsultacji indywidualnych. Bardzo lubimy podpowiadać przy planowaniu projektów i wypełnianiu wniosków, a bardzo nie lubimy ich odrzucać np. z powodów jakichś błahych uchybień formalnych, więc tym bardziej zapraszamy do kontaktu! =)

 

Zachęcamy do składania wniosków. W razie pytań oczywiście służymy pomocą!

Animatorzy Programu: Gosia Peplińska i Łukasz Rościszewski
Ośrodek Działaj Lokalnie w Tczewie – Fundacja Pokolenia
biuro: ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

tel. 58 352 45 46, mail: dzialajlokalnie@fundacjapokolenia.pl
FB: facebook.com/fundacja.pokolenia

 

 

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Pokolenia,
przy wsparciu finansowym Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin, Tczew i Miasta Tczewa
oraz Banku Spółdzielczego w Tczewie.