Zachęcamy młodzież do udziału w konkursie na pomysł kolejnego muralu przy al. Zwycięstwa w Tczewie. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu, który zostanie przeniesiony na kolejną (kolejne) ścianę szczytową bloku przy al. Zwycięstwa.

Przy al. Zwycięstwa 1 jest już mural poświęcony Alfredowi Eisenstaedtowi,
do wykorzystania pozostały ściany bloków nr 2, 3, i 4. Tematyka muralu powinna
być związana z Tczewem – jego tradycją, historią lub współczesnością. Konkurs
jest otwarty – za zgodą rodziców mogą w nim uczestniczyć także osoby niepełnoletnie.

Koncepcja może być wykonana w dowolnej technice (rysunek, szkic, projekt graficzny)
i formacie, z zachowaniem proporcji (wymiary ściany to 10 m – podstawa i 17 m – wysokość). Można wykonać więcej niż jeden projekt.

TERMIN: dostarczenia prac – do 21 września br. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w październiku br. Przewidywana pula nagród – do 3 tys. zł.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przekazanie podpisanej czytelnie karty zgłoszenia. Kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do regulaminu można pobrać również w siedzibie organizatora. Wyboru zdjęć dokona komisja powołana przez organizatora.

Więcej informacji w Biurze Rzecznika Prasowego UM, tel. 58 77 59 322.

[ŻRÓDŁO]