Współpraca się opłaca! Do 6 lutego organizacje mogą zgłaszać firmy prospołeczne do konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” organizowanego przez Akademię Rozwoju Fialntropii w Polsce.

Kategorie konkursowe:

  • „Edukacja”,
  • „Ekologia”,
  • „Rozwój Lokalny”,
  • „Zdrowie”,
  • „Pomoc Społeczna”,
  • „Sport”
  • „Fundacja Korporacyjna”.

 

Szczegóły, regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.dobroczyncaroku.pl/.