KONKURS: trwa kolejna edycja konkursu „Seniorzy w akcji”, organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”!

Do 18 marca 2019 można składać listy intencyjne na projekty osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe.

Do zdobycia dotacje maks. 15000zł na realizację inicjatyw oraz udział w dodatkowych szkoleniach!

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: http://seniorzywakcji.pl/.