Aktywność obywatelska

Prezydent Miasta Tczewa przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2016.

Wszelkie propozycje i spostrzeżenia do powyższego projektu uchwały prosimy zgłaszać do dn. 01.10.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Tczewie, przy ul. 30 Stycznia 1 do Wydziału Spraw Społecznych pokój nr 38, lub na email: jablonska@um.tczew.pl , szymanski@um.tczew.pl.

POBIERZ PROJEKT PROGRAMU