Podczas Walnego Zgromadzenia LGD „Wstęga Kociewia” Emilia Garska – Członkini Zarządu Fundacji i Koordynatorka projektu wręczyła certyfikaty-portfolia wszystkim absolwentom i absolwentkom Kursu.

Dziękujemy za ten wspólny rok i życzymy powodzenia w dalszej działalności na rzecz lokalnych społeczności!

Kurs Animacji Społecznej 2.0 – zadanie dofinansowane w ramach PROW