Najbliższy rok na obszarze LGD  upłynie pod wpływem animacji! Wszystko to dzięki projektowi „Kurs Animacji społecznej 2.0”. Pomysł zrodził się w odpowiedzi na Lokalną Strategię Rozwoju i wynikającej z niej potrzeby ożywienia świetlic wiejskich. Do tak określonego celu chcemy dotrzeć poprzez kompleksowo zaplanowany program rozwojowy dla 16-stu animatorek i animatorów z obszaru objętego LSR.

Projekt jest skierowany do osób, które chcą nauczyć się jak działać skuteczniej, szukają inspiracji, spotkań z praktykami i ekspertami. Uczestnicy i uczestniczki lepiej zrozumieją swoje zasoby (społeczne, technologiczne) i nauczą się jak je wykorzystać w konstruktywny i bezpieczny sposób.
Uczestnicy i uczestniczki określą i zaplanują projekt rozwoju siebie jako animatora/animatorki społecznej, dokonają zmian w zamierzonym kierunku w komfortowym, bezpiecznym oraz inspirującym otoczeniu. Zrozumiesz lepiej własne i społeczne mechanizmy, wzorce myślowe, strategie decyzyjne i motywacyjne.
W programie będzie także praca nad niechcianymi zachowaniami, problemami, trudnymi sytuacjami, nawykami, doświadczeniami.
Produktem projektu będą osobiste portfolia Animatora/ki Społecznego/ej, pokazujące i opisujące proces i projekt społecznego samorozwoju.

Harmonogram kursu:

I moduł:
17-21 I 2018 – Trening interpersonalny
24-25 II 2018 – Warsztat rozwoju osobistego

II moduł:
14-15 IV 2018 – Rozwój umiejętności animacyjnych
12-13 V 2018 – Projektowanie usług społecznych
14-15 VII 2018 – Strategie i modelowanie w animacji społecznej

III moduł:
IX – XI 2018 – Tworzenie portfolio animatora/animatorki

 

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Europa inwestująca w obszary wiejskie.