Aktywność obywatelska

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich wraz z Fundacją Pokolenia zapraszają na cztery bezpłatne, jednodniowe, intensywne szkolenia dla pomorskich organizacji pozarządowych. Zajęcia są organizowane w Tczewie.

Uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję wziąć udział w czterech warsztatach odbywających się w godzinach 9.00-16.00 w Tczewie, w Fundacji Pokolenia, przy ulicy Obrońców Westerpatte 6. Organizatorzy zapewniają materiały oraz poczęstunek w trakcie zajęć.

TERMINY I TEMATY ZAJĘĆ:

26 stycznia 2023 r. Strategia mojej organizacji | trenerka: Lidia Kuczmierowska
Główne zagadnienia: Krótko o różnych szkołach budowania strategii – dlaczego nie każdemu potrzebny dokładny plan. Misja i wizja jako nieodłączny element każdej strategii. Dlaczego warto prowadzić analizy strategiczne. Co powinna zawierać strategia w wersji minimum? Strategie emergentne jako opcja dla organizacji.

8 lutego 2023 r. Zagadnienia prawne w organizacjach | trener: Grzegorz Wiaderek
Główne zagadnienia: Ryzyka prawne w działalności organizacji i sposoby ich minimalizowania. Najważniejsze dokumenty i umowy w organizacji, ich kluczowe elementy. Prawne uwarunkowania działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej. Przepisy dotyczące finansowania organizacji i wybranych metod pozyskiwania środków.

10 marca 2023 r. Zarządzanie zespołem w organizacji | trener: Piotr Henzler
Główne zagadnienia: Czynniki wpływające na efektywność pracy zespołu. Dysfunkcje zespołowe i ich wpływ na działanie zespołu. Mapa zespołu – role zespołowe i ich konsekwencje. Zaangażowanie i model zaangażowania. Style kierowania, style zarządzania.

23 marca 2023 r. Podstawy zarządzania finansami | trenerka: Lidia Kuczmierowska
Główne zagadnienia: Co obejmuje zarządzanie finansami? Cele finansowe organizacji. Planowanie finansowe w organizacji. Planowanie przepływu gotówki. Analiza sytuacji finansowej. Decyzje finansowe w organizacji. Warsztaty skierowane są do osób związanych z organizacjami pozarządowymi, pracujących w nich przez minimum rok. Można zadeklarować swoje uczestnictwo w jednym, dwóch lub trzech warsztatach.

POBIERZ PROGRAM SZKOLEŃ W TCZEWIE

Na zajęcia zapraszamy w pierwszej kolejności członków i członkinie zarządów, osoby koordynujące większe programy oraz specjalistów, którzy zajmują się obszarem zgodnym z tematyką wybranych zajęć. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny posiadać aktualną wiedzę na temat prowadzonych w organizacji projektów.

UWAGA: Liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału mają uczestnicy i uczestniczki projektu OWES Dobra Robota (istnieje możliwość dołączenia do projektu przy okazji szkolenia – szczegóły w formularzu zgłoszeniowym on-line, więcej informacji o projekcie na dobrarobota.org). Na zajęcia zapraszamy po 1 osobie z danej organizacji (w uzasadnionych przypadkach można zgłosić maks. 2 osoby z podmiotu)!

 

Zapisy na szkolenia odbywają się przez formularz on-line (zgłoszenia indywidualne).

UWAGA: wyczerpano limity miejsc na poszczególne szkolenia!

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: biuro@fundacjapokolenia.pl, tel. 791 939 395.