norweskie papier nagłówek druk

 

Konferencja upowszechniająca standardy i rekomendacje wypracowane w ramach rocznego projektu „Monitoring praw uczniowskich w szkołach obszaru nadwiślańskiego” odbędzie się w dniu 21 kwietnia w godz. 10.00-14.00 w sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Tczewie, ul. 30 Stycznia 1.

 

W programie (pobierz) zaplanowano prezentację wniosków z monitoringu praw uczniowskich w 20 szkołach na obszarze nadwiślańskim oraz dyskusję w ramach panelu eksperckiego nt. możliwości włączenia w procesie edukacji rozwiązań wypracowanych w odniesieniu do problematyki łamania praw człowieka, w tym praw uczniowskich oraz braku poczucia wpływu i dostępu do informacji.

 

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Pokolenia i Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych. Działania w obszarze kontroli obywatelskiej programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG realizowane były w 11 gimnazjach, 6 technikach i 3 liceach w powiecie tczewskim, nowodworskim, malborskim, starogardzkim, kwidzyńskim i sztumskim. Monitoring praw uczniowskich obejmował badania statutów, regulaminów szkół, badania kwestionariuszowe skierowane do grup uczniów, nauczycieli oraz rodziców, sesje fokusowe z uczniami oraz indywidualne rozmowy z pracownikami urzędów jednostek samorządowych. Z badania opracowano raport, na podstawie którego w środowisku szkół wspólnie z ekspertami wypracowano standardy, pakty. Wdrażanie paktów monitorowane było przez zespół badawczy poprzez indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami szkół, instytucji i rodzicami oraz poprzez badania fokusowe z młodzieżą. Na podstawie standardów, paktów i wyników monitoringu powstanie publikacja, będąca kompendium skierowanym do szkół i młodzieży. Projekt realizowany jest pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, zaproszenie kierujemy do przedstawicieli szkół, lokalnych samorządów oraz środowisk społecznych realizujących działania na rzecz edukacji młodzieży.

Rejestracja uczestników/czek prowadzona będzie od godz. 09.45 w dniu konferencji.

W dniu wydarzenia nieodpłatnie będzie dystrybuowany Raport z badania przeprowadzonego w 20 szkołach obszaru nadwiślańskiego.

 

Osoba do kontaktu ws. konferencji: Małgorzata Ciecholińska Fundacja Pokolenia, biuro: Tczew,
ul. Obrońców Westerplatte 6 tel. 58 352 45 46 e-mail: mciecholinska@fundacjapokolenia.pl

 

norweskie stopka druk