Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Fundacją Pokolenia zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym finansowych mechanizmów współpracy samorządów i organizacji pozarządowych, w ramach projektu „Możemy więcej i lepiej – Akademia współpracy finansowej JST-NGO” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

baner-akademia-wspolpracy-finansowej-jst-ngo

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych (preferowane są podmioty z województwa pomorskiego) i obejmują stosowanie następujących mechanizmów współpracy:

 • inicjatywa lokalna,
 • małe granty,
 • dotacja inwestycyjna,
 • regranting,
 • umowy wieloletnie,
 • pożyczki, gwarancje, poręczenia,
 • budżet obywatelski,
 • zamówienia publiczne.

 

 

W trakcie szkolenia doświadczeni trenerzy przekażą wiedzę na temat tworzenia i działania tych mechanizmów, korzyści wynikających z ich stosowania, pokażą także konkretne przykłady samorządów, które efektywnie stosują te instrumenty współpracy finansowej. Uczestnicy i uczestniczki zajęć będą mogli również zapoznać się z modelem regrantingu wypracowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu:

 • będą mieli możliwość uczestnictwa w dwudniowym, bezpłatnym szkoleniu organizowanym na Pomorzu;
 • otrzymają, także bezpłatnie, podręcznik regrantingu oraz materiały szkoleniowe, obejmujące wszystkie pozostałe mechanizmy współpracy finansowej.

 

 

Każda z organizacji zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu zobowiązana jest do:

 • delegowania dwóch osób*, które będą uczestniczyć w szkoleniu,
 • pokrycia kosztów ich przejazdu na szkolenie,
 • podzielenia się wiedzą pozyskaną na szkoleniu z przedstawicielami co najmniej jednego samorządu gminnego lub powiatowego i podjęcia z tym samorządem współpracy w zakresie wdrożenia co najmniej jednego z omawianych w trakcie szkolenia mechanizmów współpracy finansowej.

 

 

Najskuteczniejsze organizacje, które podejmą współpracę z samorządami, otrzymają wsparcie doradców i ekspertów Akademii w zakresie wypracowania i wdrożenia mechanizmów współpracy!

 

Szkolenie odbywać się będzie pomiędzy listopadem 2016 roku a styczniem 2017 roku,
a wsparcie doradcze dla organizacji we współpracy z samorządami będzie dostępne
w okresie od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku. Termin i miejsce szkolenia zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami (zajęcia na pewno odbędą się na terenie woj. pomorskiego).

 

Podstawą kwalifikacji do udziału w szkoleniu jest wypełnienie do 16 października 2016 formularza zgłoszeniowego na stronie https://goo.gl/forms/76RdPQWglkqy7hci1 .

 

 

Informacje podane w formularzu zgłoszeniowym będą podstawą kwalifikacji do udziału
w szkoleniu. Kwalifikacji dokona Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w oparciu o opinie ekspertów, biorąc pod uwagę:

 • dotychczasową aktywność organizacji, w tym w zakresie współpracy z samorządami,
 • jej potencjał i możliwości współpracy z samorządem we wdrażaniu mechanizmów finansowych będących przedmiotem szkoleń,
 • propozycje dotyczące samorządów, z którymi organizacja zamierza współpracować po zakończeniu szkoleń.

 

 

Organizatorzy zakwalifikują do udziału w szkoleniu 10 organizacji pozarządowych*. Dodatkowo wybrane zostaną 2 podmioty jako uczestnicy rezerwowi. Od decyzji Akademii nie przysługują odwołania.

 

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza zgodę na opisane wyżej warunki udziału
w szkoleniu i wdrażaniu we współpracy z samorządami mechanizmów współpracy finansowej.

 

Chcesz wiedzieć więcej o projekcie? Przyjdź na jedno ze spotkań informacyjnych:

 • GDAŃSK 12.10. (środa) o godz. 16:00 w Fundacji RC (Al. Grunwaldzka 5, Gdańsk)
 • BYTÓW 13.10. (czwartek) o godz. 16:00 w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości (ul. Podzamcze 34, Bytów)

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Fundacją Pokolenia z Tczewa:
Artur Rajkowski, e-mail: arajkowski@fundacjapokolenia.pl, tel. kom.: 791 939 395.

 

 

* w uzasadnionych przypadkach możliwe jest oddelegowanie tylko jednej osoby z organizacji, wówczas pozostałe wolne miejsce na szkoleniu może zostać obsadzone przedstawicielem lub przedstawicielką innego podmiotu.