Zapraszamy do składania ofert w ramach naboru na ekspertów – członków Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem ich przekształcenia w przedsiębiorstwo społeczne w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 13.04.2018 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew lub na adres mailowy).

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zamówienia pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1101436