Fundacja Pokolenia poszukuje osoby wykonującej zadania asystenta/-ki osoby uczestniczącej w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe wymagania oraz zakres zadań w niniejszym załączniku.

Wymiar i termin pracy: 
– praca w wymiarze całego etatu (umowa o pracę), termin rozpoczęcia 01.kwietnia 2016 r.

Miejsce wykonania prac:
– Fundacja Pokolenia, ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

Kandydat/kandydatka powinien/powinna złożyć ofertę, która zawiera:
• CV
• Dokumentację potwierdzającą kwalifikacje i doświadczenie w zakresie wymogów określonych w ogłoszeniu
• Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)”.
• List motywacyjny, uwzględniający specyfikę niniejszego ogłoszenia
• Rekomendacja (minimum jedna), sporządzona przez pracodawcę i/lub organizację pozarządową korzystającą z wolontariatu świadczonego przez kandydatkę/kandydata poświadczająca umiejętności, predyspozycje związane z wymaganiami przedstawionymi w niniejszym ogłoszeniu
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Termin składania ofert:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ww. dokumentów na adres gpawlikowski@fundacjapokolenia.pl lub złożenia osobiście w terminie do 31 marca 2016 roku.
Informacji udziela Grzegorz Pawlikowski pod nr tel. 58 352 45 46 lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie w godz. 09.00-16.00.

 

unia