Twoja firma angażuje się społecznie? A może jesteś organizacją pozarządową i współpracujesz z biznesem? Koniecznie wyślij zgłoszenie do konkursu Dobroczyńca Roku, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce❗

Do Konkursu mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, mające siedzibę w Polsce. Zgłoszenia do Konkursu mogą być przesłane przez organizacje pozarządowe, pracowników zgłaszanej firmy lub jej kierownictwo.

  • w kategorii „Projekt społeczny” – firmę zgłasza organizacja pozarządowa.
  • w kategorii „Strategia społecznego zaangażowania” – firma zgłasza się sama.
  • w kategorii „Wolontariat pracowniczy” – firmę zgłaszają jej pracownicy lub firma zgłasza się sama.
  • w kategorii „Innowacje dla społeczności” – firmę zgłasza organizacja pozarządowa lub firma zgłasza sie sama.
  • w kategorii „Zaangażowanie lokalne” – firmę zgłasza lokalna organizacja pozarządowa, działająca na terenie, na którym znajduje się siedziba/oddział firmy.
  • w kategorii „Projekt społeczny fundacji korporacyjnej” – fundację korporacyjną zgłasza organizacja pozarządowa.

Każda organizacja może nominować więcej niż jedno przedsiębiorstwo lub fundację korporacyjną, a każda firma może być nominowana przez wiele współpracujących z nią organizacji (na osobnych wnioskach).

W celu zgłoszenia firmy do konkursu należy założyć konto na stronie internetowej wniosek.dobroczyncaroku.pl wypełnić wniosek właściwy dla danej kategorii.

Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu na stronie: www.dobroczyncaroku.pl .