Włączenie społeczne

Szukamy osoby na stanowisko animatora/animatorki (3/4 etatu) w projekcie „Społeczna od-nowa” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Od kandydatów/kandydatek wymagamy:

 • wykształcenia wyższego lub 3-letniego doświadczenia w pracy animacyjnej,
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym zagrożoną wykluczeniem społecznym,
 • ukończonych kursów/szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, równości szans, w tym przeciwdziałania dyskryminacji, planowania projektów społecznych, formalnych i merytorycznych aspektów wolontariatu,
 • dyspozycyjności 6 dni w tygodniu.

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • gotowość do pracy w godzinach dostosowanych do potrzeb osób uczestniczących,
 • umiejętność współpracy z ludźmi i gotowość do pracy w zespole,
 • samodzielność w działaniu,
 • gotowość do uczenia się,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej (także w formie wolontariatu),
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za:

 • przygotowanie oferty zajęć w Klubie Rodzinnym Zatorze, dostosowanej do potrzeb różnych grup wiekowych,
 • organizowanie różnorodnych spotkań i działań, mających na celu rozwój mieszkańców i mieszkanek oraz budowanie przyjaznej atmosfery,
 • diagnozowanie potencjału lokalnej społeczności i wyszukiwanie oraz wspieranie liderów,
 • motywowanie mieszkańców i mieszkanek do podejmowania aktywności obywatelskiej i samopomocowej,
 • współpracę z terapeutą/ką oraz innymi specjalistami/kami pracującymi w ramach projektu „Społeczna od-nowa”,
 • współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

 

Wymiar i termin pracy: 3/4 etatu –  umowa o pracę (wynagrodzenie ok. 2 929 zł brutto), termin rozpoczęcia (najwcześniej) 17 listopada 2020.

Miejsce wykonywania pracy: Klub Rodzinny Zatorze, ul. Elżbiety 19 B w Tczewie.

 

Kandydat/kandydatka powinien/powinna przesłać CV (bez zdjęcia) na adres brokerpracy@fundacjapokolenia.pl do 10 listopada 2020.

Osoba do kontaktu: Łukasz Rościszewski, tel. 58 352 45 46.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.