Szukamy aktywnych i energicznych osób, które mają doświadczenie w animacji środowisk lokalnych. Nasz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wzmaga działania na terenie miast Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz powiatów gdańskiego, tczewskiego, kartuskiego, puckiego, wejherowskiego i nowodworskiego.

post-fb-szablon-dr-robotaChcemy wzbudzić w środowisku lokalnym chęć tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznej. Co będzie należało do Twoich obowiązków? Wspieranie podmiotów ekonomii społecznej, a także wkład w upowszechnianie ekonomii społecznej. Będzie to między innymi promocja produktów i usług PES na Twoim terenie działania.

Zapraszamy do przesyłania CV wszystkich, którzy mają minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług animacyjnych, w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego i tworzenia partnerstw lokalnych.

WIĘCEJ – ogłoszenie w pdf: http://bit.ly/2dVDwfE

Nabór jest częścią projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny.