Szukamy osób na stanowisko animatora/ki –  asystenta/ki osoby uczestniczącej w projekcie „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od kandydatów/kandydatek wymagamy: minimum średniego wykształcenia.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • gotowość do pracy w godzinach dostosowanych do potrzeb osób uczestniczących,
 • umiejętność współpracy z ludźmi i gotowość do pracy w zespole,
 • samodzielność w działaniu,
 • gotowość do uczenia się,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

 

Mile widziane, ale nie konieczne:

 • doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej (także w formie wolontariatu),
 • doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi wykluczeniem społecznym np. bezdomnymi, wychodzącymi z uzależnienia, doświadczającymi przemocy.

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za:

 • towarzyszenie osobom uczestniczącym w projekcie w codziennych zadaniach,
 • współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
 • pracę bezpośrednio w środowisku osób pozostających bez zatrudnienia,
 • pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych,
 • ścisła współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w projekcie – psychologami, pracownikami socjalnymi, doradcami specjalistycznymi, brokerami,
 • praca interwencyjna tj. reagowanie na sytuacje nagłe, kryzysowe będące udziałem osób uczestniczących w projekcie,
 • prowadzenie comiesięcznej dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami.

 

Wymiar i termin pracy: cały etat –  umowa o pracę (2400zł netto), termin rozpoczęcia 1 czerwca 2019 r.

Miejsce wykonywania pracy: Fundacja Pokolenia – biuro przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie

 

Kandydat/kandydatka powinien/powinna przesłać CV (bez zdjęcia) na adres brokerpracy@fundacjapokolenia.pl lub złożyć osobiście do biura Fundacji w terminie do 19 maja 2019 r.

 

Informacji udziela Łukasz Rościszewski pod nr tel. 58 352 45 46 lub osobiście w biurze Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie w godz. 10.00-16.00.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami/kandydatkami!