Włączenie społeczne

Szukamy osoby na stanowisko terapeuty/terapeutki (3/4 etatu) w projekcie „Społeczna od-nowa” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Od kandydatów/kandydatek wymagamy:

 • Wykształcenia wyższego kierunkowego: psychologicznego lub pedagogicznego lub logopedycznego.
 • Dyspozycyjności minimum 4 dni w tygodniu.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • gotowość do pracy w godzinach dostosowanych do potrzeb osób uczestniczących,
 • umiejętność współpracy z ludźmi i gotowość do pracy w zespole,
 • samodzielność w działaniu,
 • gotowość do uczenia się,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

 

Mile widziane:

 • ukończone szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania
 • doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej (także w formie wolontariatu),
 • doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi wykluczeniem społecznym.

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za:

 • tworzenie i realizację Indywidualnego Programu Terapeutycznego i Rozwoju dla 20 rodzin- mieszkańców Zatorza.
 • prowadzenie systematycznej terapii indywidualnej młodzieży i dorosłych.
 • prowadzenie systematycznej terapii indywidualnej dzieci.
 • prowadzenie cyklicznych zajęć grupowych.
 • współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
 • ścisłą współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w projekcie – animatorami, pracownikami socjalnymi, doradcami specjalistycznymi itp
 • pracę interwencyjną tj. reagowanie na sytuacje nagłe, kryzysowe będące udziałem osób uczestniczących w projekcie,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami.

 

Wymiar i termin pracy: ¾ etatu –  umowa o pracę (wynagrodzenie ok. 2500zł brutto), termin rozpoczęcia 1 września 2020.

Miejsce wykonywania pracy: Klub Rodzinny Zatorze, ul. Elżbiety 19 B w Tczewie.

 

Kandydat/kandydatka powinien/powinna przesłać CV (bez zdjęcia) na adres brokerpracy@fundacjapokolenia.pl do 27 sierpnia 2020.

Osoba do kontaktu: Łukasz Rościszewski, tel. 58 352 45 46.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.