Oferty zakładki sala

 

Oferujemy wynajem sali szkoleniowo-konferencyjnej o pow. 20m2:

– Za każdą rozpoczętą godzinę: 20 zł*

W cenę wliczony jest wynajem powierzchni wraz z zapleczem audiowizualnym (projektor) i wyposażeniem sali (stoły i krzesła) oraz dostępem do sieci internetowej Wi-Fi.

W sali może jednocześnie przebywać w zleżności od celu spotkania:

  • Warsztaty, szkolenia – do max. 16 osób
  • Wykład, konferencja – do max. 30 osób.

*Podana cena jest kwotą szacunkową i zależy m.in. od ilości wynajmowanych godzin, dnia tygodnia oraz wielkości zamówienia. Ponadto na wniosek organizacji pozarządowej i podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z opłat mogą być zwolnione przedsięwzięcia o charakterze społecznych i non-profit.

Sala Szkoleniowa

Oferty 1

Nasza oferta skierowana jest zarówno dla organizacji pozarządowych, jaki i samorządów i strefy biznesu. Proponowane szkolenia realizujemy na zlecenie, zarówno indywidualnie, jak i w ramach projektów. Szkolenia prowadzi profesjonalnie przygotowana kadra posiadająca uprawnienia trenerskie.

Metodologia szkoleń:

Szkolenia prowadzone są metodami interaktywnymi, w formie warsztatowej, w grupach uwzględniając szeroki udział zainteresowanych osób w procesie, co z kolei przyczynia się do akceptacji podejmowanych decyzji. Praca grupowa jest skuteczna ze względu na wypracowanie dużej liczby wariantowych rozwiązań, rozpatrzenia problemu z wielu punktów widzenia.

W trakcie pracy grupowej stosowane są interaktywne metody pracy z grupą zadaniową, zgodnie z cyklem Kolba. Wykorzystuje się metodę „burzy mózgów”, studium przypadku, symulacji i metaplanu. Zgodnie z podejściem systemowym, takie podejście umożliwia efektywne zarządzanie zmianą.

Nasza oferta jest bardzo bogata, z każdym klientem wypracowujemy indywidualne ustalenia, jesteśmy elastyczni i doświadczeni.

Pobierz Pełną Ofertę Szkoleniową!

Fundacja Pokolenia jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych.

Oferty 2

Fundacja Pokolenia prowadzi własną Pracownię Sztuki Użytkowej, dzięki której możemy angażować się w wytwarzanie koszulek z własnymi nadrukami, ekologicznych toreb własnego pomysłu czy spersonalizowanych  przypinek o najróżniejszych rozmiarach.

Dowiedz się więcej na temat Warsztatów Sitodruku (Koszulki,Torby…)

Możemy też działać w terenie! nasza Pracownia Sitodruku jest mobilna – możemy się zjawić tam gdzie chcesz! Skontaktuj się z nami, by omówić szczegóły!

Jesteśmy także w katalogu produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej

Sitodruk_Fundacja_Pokolenia

Badziki_Fundacja_Pokolenia