Poszukujemy współpracowników, którzy odpowiadać będą za realizację zadań z zakresu animacji lokalnej w obszarze ekonomii społecznej i rozwoju lokalnego, w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny.

Celem działań z zakresu animacji jest rozwój ekonomii społecznej, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz upowszechnianie i promocja produktów i usług PES na terenie działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota.

Animator powinien działać na obszarze miejscowości z obszaru powiatów, gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich będących członkami porozumienia ZIT, z obszaru powiatów Gdańsk, Gdynia, Sopot, gdański, tczewski, nowodworski.

Każdy animator będzie obejmował wsparciem określone przez OMG-G-S terytorium:
• Gdańsk – 1 animator,
• Gdynia, Sopot – 1 animator,
• Powiaty: gdański, tczewski, nowodworski – 1 animator,

CV wraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: biuro@dobrarobota.org w terminie do dnia 24 listopada 2016 r. (złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane).

Zapraszamy do współpracy! 🙂

Szczegóły do pobrania

dobrarobota

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego