Włączenie społeczne

приглашение на бесплатную информационную встречу для иностранцев!

26 ноябрь 2019 года в 18.00  в Доме Предпринимателя в Тчеве ул. Защитников Вестерплатте,  3 состоится информационная встреча для иностранцев.

[wersja polska poniżej]

 

Pабота в Польше – приглашение на бесплатную информационную встречу для иностранцев!

26 ноябрь 2019 года в 18.00  в Доме Предпринимателя в Тчеве ул. Защитников Вестерплатте,  3 состоится информационная встреча для иностранцев.

 

Во время встречи вы узнаете:

– как легализировать побыт и работу,

– какие существуют налоговые обязанности ,

– какие бывают виды договоров с работодателем и к какими обязанностями они приводят ,

– какие обязонности должен исполнять работодатель.

 

Встреча открыта для всех желающих граждан стран, не входящих в Европейский Союз с переводом на украинский / русский языки.

 

 

Pobyt i praca w Polsce – zaproszenie na bezpłatne spotkanie informacyjne dla cudzoziemców! 

26 listopada 2019 roku o godzinie 18.00 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3 odbędzie się spotkanie informacyjne dla cudzoziemców.

 

W trakcie spotkania dowiecie się Państwo między innymi:

– jak legalizować pobyt i pracę,

– jak  obowiązki podatkowe,

– jakie są rodzaje umów z pracodawcą i jakimi obowiązkami skutkują ,

– jakie obowiązki musi spełnić pracodawca .

 

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich chętnych – obywateli państw spoza Unii Europejskiej,  tłumaczone na języki: ukraiński/rosyjski.

 

Organizator: Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów w Gdańsku we współpracy z Domem Przedsiębiorcy w Tczewie i Fundacją Pokolenia.

 

Projekt „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018 – 2020” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji