Aktywność obywatelska

13 lutego realizatorzy i realizatorki Działaj Lokalnie 2019 w radosnej atmosferze celebrowali zeszłoroczną edycję Konkursu. Każdy z obecnych miał szansę pochwalić się efektami swojego projektu, których na terenie całego powiatu przeprowadzono aż 17. Łączna kwota dofinansowania to 67 tysięcy złotych – środki zostały przekazane przez Gminy Gniew, Pelplin, Subkowy, Morzeszczyn, Tczew i Miasto Tczew, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Bank Spółdzielczy w Tczewie oraz Fundację Pokolenia. Do tej puli należy oczywiście doliczyć wkłady własne grup i organizacji pozarządowych, co daje sumę trzykrotnie większą.

Gospodarzem Podsumowania Działaj Lokalnie 2019 było KGW z Gręblina (Gmina Pelplin). Na ręce wszystkich realizatorów trafiły gratulacje. Wyróżniono tych, którzy odznaczyli się czymś szczególnym podczas realizacji projektu. Tytuł najlepszego wydawnictwa Działaj Lokalnie zdobyła „Subkowska Sąsiedzka Książka Kucharska” – inicjatywa Stowarzyszenia Pomoc za Jeden Uśmiech. Podkreślono również zasługi dwóch koordynatorek z Majewa i Pomyj a tczewska grupa „Zamotane Babki” otrzymała nagrodę za najlepszą promocję w mediach społecznościowych. Obecni przedstwcieiele władz samorządowych w krótkich przemowach docenili aktywność obywatelską wśród mieszkańców.

Co działo się w powiecie tczewskim dzięki programowi Działaj Lokalnie 2019? Warsztaty rękodzielnicze (szydełkowanie, filcowanie, decoupage, robienie wieńców dożynkowych), zabawy terenowe, warsztaty kulinarne, budowanie nowych, wspólnych przestrzeni (boiska do gry w siatkówkę plażową oraz piłkę nożną, instalowanie ławek, skrzynek dla roślin itp.), działania ekologiczne (m.in. budowanie hotelików dla owadów), zabawa i rekreacja (uzupełnienie elementów siłowni pod chmurką), zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. Potrzeby lokalnych społeczności zostały zaspokojone dzięki działaniom na rzecz dobra wspólnego, dzięki wspólnej pracy kilkuset wolontariuszy i wolontariuszek, którzy wzbogacili ofertę kulturalną w swoich najbliższych środowiskach i pozytywnie wpłynęli na zaangażowanie społeczne. Bez programu Działaj Lokalnie w powiecie tczewskim na pewno byłoby smutniej!

Już wiosną ruszy kolejna kampania informacyjna. Program Działaj Lokalnie skierowany jest do aktywnych grup mieszkańców i organizacji pozarządowych (Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych itd.), którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie pomysłów (do 6000zł). Katalog tematyczny jest szeroki – od kultury, przez promocję wolontariatu po ekologię i nowe technologie. W oczekiwaniu na Działaj Lokalnie XI 2020 zapraszamy do śledzenia informacji na stronie internetowej Fundacji Pokolenia, która pełni rolę loaklnego Operatora – www.fundacjapokolenia.pl oraz profilu na Facebooku – www.facebook.com/fundacja.pokolenia. Informacji udzielają też animatorzy Gosia Peplińska i Łukasz Rościszewski pod nr tel. 58 352 45 46 lub mailem: dzialajlokalnie@fundacjapokolenia.pl.

 

Działaj Lokalnie to program Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności,
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Pokolenia.

Program jest współfinansowany ze środków Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin, Tczew i Miasta Tczewa oraz Fundacji Pokolenia.
Finansowo wspiera go Bank Spółdzielczy w Tczewie.