Nabór osób na stanowisko asystenta/-ki osoby uczestniczącej w projekcie

„Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim”

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od kandydatów/kandydatek wymagamy:

 • wykształcenia średniego

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się

 • umiejętność współpracy z ludźmi i gotowość do pracy w zespole,

 • samodzielność w działaniu

 • gotowość do uczenia się

 • gotowość do pracy w godzinach dostosowanych do potrzeb osób uczestniczących

 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

Mile widziane, ale nie konieczne:

 • doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej (także w formie wolontariatu)

 • doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi wykluczeniem społecznym np. bezdomnymi, wychodzącymi z uzależnienia, doświadczającymi przemocy

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna przede wszystkim za:

 • towarzyszenie osobom uczestniczącym w projekcie w codziennych zadaniach

 • współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi

 • ścisła współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w projekcie – psychologami, pracownikami socjalnymi, doradcami specjalistycznymi, brokerami

 • praca interwencyjna tj. reagowanie na sytuacje nagłe, kryzysowe będące udziałem osób uczestniczących w projekcie

 • prowadzenie comiesięcznej dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami

Wymiar i termin pracy:

możliwość pracy w wymiarze całego etatu lub ½ etatu – do uzgodnienia, umowa o pracę, termin rozpoczęcia 01.lutego 2018 r.

Miejsce wykonania pracy:

Fundacja Pokolenia, ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew

Kandydat/kandydatka powinien/powinna złożyć CV (bez zdjęcia) na adres brokerpracy@fundacjapokolenia.pl lub osobiście w terminie do 26 stycznia 2018r.

Informacji udziela Łukasz Rościszewski pod nr tel. 58 352 45 46 lub osobiście
w biurze Fundacji Pokolenia przy ul. Obrońców Westerplatte 6 w Tczewie w godz. 09.00-16.00.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami/kandydatkami.