Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego ogłasza nabór nominacji osób, grup, instytucji i firm, które mogą poszczycić się wyjątkową i wybitną aktywnością społeczną. Nagrody w 5 kategoriach zostaną wręczone podczas X Powiatowej Gali Wolontariatu 4 grudnia 2018, której gospodarzem jest Gmina Gniew.

Gala Wolontariatu jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż pokazuje jak ważną rolę pełni wolontariat, szczególnie w życiu młodych ludzi. Ponadto pozwala docenić najaktywniejszych, nie tylko wolontariuszy, ale także organizacje, instytucje oraz przedsiębiorstwa wspomagające organizację inicjatyw społecznych i działające na rzecz dobra wspólnego.

 

W tym roku przyznane zostaną nagrody w następujących kategoriach:
1. Grupa Wolontariuszy i Wolontariusz Roku
2. Inicjatywa społeczna Roku
3. Organizacja/Instytucja przyjazna wolontariuszom
4. Animator Roku
5. Firma przyjazna społeczności lokalnej

 

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w powiecie tczewskim.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 25 listopada 2018 r. (termin przedłużony!).

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wolontariat.tczew@gmail.com .

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na formularzach, które można pobrać poprzez kliknięcie łącza w nazwie kategorii. Dla każdej kandydatury należy wypełnić jeden formularz oraz załączyć minimum 2 zdjęcia z akcji.

Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego.

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym zaświadczyć.

Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych działaniach.

Do 30 listopada 2018 Kapituła, składająca się z osób nagrodzonych w ubiegłych latach oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i Rady organizacji, wybierze laureatów konkursu.

^ Powiatowa Gala Wolontariatu 2016 w Subkowach (fot. Przemysław Zieliński, Dziennik Bałtycki)

 

Rada Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie
i X Powiatowej Gali Wolontariatu 4 grudnia 2018 (wtorek) o godz. 17:00 na Zamku w Gniewie.

 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Powiatu Tczewskiego oraz Gminy Gniew

 

 

Laureaci ubiegłorocznego konkursu Powiatowej Gali Wolontariatu:

WOLONTARIUSZ ROKU – WYRÓŻNIENIA SPECJALNE: Regina Łabuńska, Julia Rozumek, Barbara Kalita, Wiesława Bugajewska, Elżbieta Wiśniewska i Radosław Sarnowski

GRUPA WOLONTARIUSZY ROKU – Świetlica Parafialna przy Parafialnym Centrum Dzieci i Młodzieży w Pelplinie
WYRÓŻNIENIA: Stowarzyszenie Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Grupa „Bazarek” z Tczewa

INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU – Projekt „Wielcy ludzie małego Pelplina”
WYRÓŻNIENIA: Zbiórka 24 t zboża dla rolników z Gminy Lipusz poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach, Grupa „Nudoodporne” z Tczewa i Projekt „Pogromcy pyłów”
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE – Cykl akcji charytatywnych „Anioły Klaudii”

ORGANIZACJA / INSTYTUCJA PRZYJAZNA WOLONTARIUSZOM – Stowarzyszenie DRABKA
WYRÓŻNIENIA: Zespół Szkół w Subkowach, Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie i Dom Pomocy Społecznej w Damaszce

FIRMA PRZYJAZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ – Mikrostyk S.A.
WYRÓŻNIENIA: Bank Spółdzielczy w Skórczu – Oddział w Morzeszczynie, Salon Optyczny Tomasz Tymiński i P.P.H.U. Rollmax

ANIMATORKA ROKU – Małgorzata Gądek
WYRÓŻNIENIA: Martyna Orłowska i Grzegorz Kilian