Włączenie społeczne

Oferujemy wsparcie wszystkim młodym osobom w trudnej sytuacji. Punkt Interwencji Młodzieżowej to miejsce jest otwarte dla młodzieży, w którym pracuje zespół specjalistów z różnych dziedzin. Pomagamy w trudnych sytuacjach w szkole, w domu, w związku, w relacjach koleżeńskich…

Zadzwoń: 533 503 861

Napisz: pim@fundacjapokolenia.pl

W działalność Punktu Interwencji Młodzieżowej wpisany jest także streetworking,który poprzez swoje ukierunkowanie na zasoby i potrzeby grup młodzieży oraz pozainstytucjonalny charakter, umożliwia docieranie ze wsparciem do osób dotychczas izolowanych, odtrącanych i niezauważanych. Do zadań streetworkerów/ek, z Punktu Interwencji Młodzieżowej przy Fundacji Pokolenia, należy podejmowanie etapowych działań pomocowych w środowisku młodzieży w wieku 15-19 lat i osób z jej otoczenia w miejscach ich przebywania na terenie Tczewa poprzez badanie i obserwację środowiska / inicjowanie kontaktu / nawiązanie więzi / organizację wsparcia, interwencji w zakresie działań indywidualnych, grupowych czy wspólnotowych. Działania te realizowane są od kwietnia 2014 roku.