OGŁOSZENIE:
Z przykrością informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku, w wyniku nieotrzymania dofinansowania ze środków Gminy Miejskiej Tczew, po 2 latach prowadzenia Punktu Interwencji Młodzieżowej, zmuszeni byliśmy zawiesić działania związane z udzielaniem nieodpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży.

Jednocześnie informujemy, że udzielamy bezpłatnie konsultacji psychologicznych w wymiarze 1 godziny na osobę po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem: 784 047 985.

Konsultacja to spotkanie, które weryfikuje trudności, z którymi przychodzi pacjent, ma na celu dobór metod pracy oraz pomoc z znalezieniu miejscu, gdzie może zostać udzielone wsparcie terapeutyczne.

Jednocześnie informujemy, że udzielamy wsparcia psychologicznego odpłatnie w postaci :
– Diagnozy psychologicznej – koszt: od 150,00 zł do 250,00 zł
– Indywidualnej terapii psychologicznej 1 h – koszt: 80 zł
– Terapii rodzinnej 1 h – koszt 80 zł