21 kwietnia w sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Tczewie odbyła się konferencja podsumowująca działania rocznego projektu realizowanego przez Fundację Pokolenia w partnerstwie z Fundacją Ośrodek Badań i Analiz Społecznych.

 

W konferencji uczestniczyła Beata Sobocińska (Zespół Edukacji i Wychowania przy Rzeczniku Praw Dziecka), Marzena Kozłowska (Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego), dr Dariusz Zając (Zakład Teorii Wychowania i Deontologii Nauczycielskiej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Bartosz Wilk (Sieć Obywatelska – Watchdog Polska). Wstępem do dyskusji była prezentacja Tomasza Grabowskiego z głównymi wnioskami z badania. W gronie przedstawicieli i przedstawicielek 20 szkół z powiatu tczewskiego, nowodworskiego, malborskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego i sztumskiego, powiatowych i gminnych wydziałów oświaty, kuratorium oświaty podjęto dyskusję na temat rozwiązań w odniesieniu do wyników raportu z monitoringu praw uczniowskich przeprowadzonego w 11 gimnazjach, 6 technikach i 3 liceach obszaru nadwiślańskiego.

W panelu dyskusyjnym poruszono zaproponowane przez badaczy tematy:

Kulturowe i klasowe tło procesów edukacyjno-wychowawczych / Pytanie o szerszy kontekst – jak zmienić klimat polskiej szkoły? / W poszukiwaniu rozwiązań i rekomendacji /Jakie zasoby i potencjały do uruchomienia zmiany? /Czy jesteśmy gotowi na ponoszenie porażek? /Oparcie procesu zmian na wartościach.

 

Podsumowania i zebrania wniosków z dyskusji dokonali przedstawicielka lidera projektu –  Paulina Kremer oraz organizacji partnerskiej –  Krzysztof Stachura, moderator dyskusji.  Szkołom uczestniczącym w badaniu wręczono certyfikaty udziału w monitoringu praw uczniowskich. Uczestnicy i uczestniczki otrzymali materiały konferencyjne, w tym raport z badań.  Na podstawie standardów, paktów i wyników monitoringu oraz wniosków z dyskusji powstanie publikacja, będąca kompendium skierowanym do szkół i młodzieży. Projekt realizowany jest pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku. W konferencji w ramach wizyty monitorującej projekt uczestniczyła przedstawicielka Fundacji im. Stefana Batorego, Alicja Garlińska-Cieślak.  Wydarzenie realizowane w obszarze kontroli obywatelskiej w ramach projektu „Monitoring praw uczniowskich w szkołach obszaru nadwiślańskiego” programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG.

 

W imieniu zespołu Fundacji Pokolenia dziękujemy ekspertom, ekspertkom, uczestnikom i uczestniczkom projektu i Partnerowi projektu za aktywny udział w konferencji.

 

Instytucje i organizacje zainteresowane otrzymaniem raportu z badań prosimy o kontakt:

Małgorzata Ciecholińska – koordynatorka projektu, tel. 58 352 45 46, e-mail: mciecholinska@fundacjapokolenia.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Raport z badania praw uczniowskich

Prezentacja z konferencji podsumowującej projekt

Rekomendacje wraz z raportem podsumowującym projekt

 

Relacja medialna:

 

Raport: Prawa ucznia w szkole