Publikujemy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zamówienia usługi: świadczenia terapii psychologicznej w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”.

W wyniku postępowania wyłoniony został następujący podmiot:

Instytut Nauk Stosowanych z siedzibą w Tczewie.

 

POBIERZ TUTAJ pełną treść rozstrzygnięcia.

Tczew, dnia 22.10.2019