Publikujemy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zamówienia usługi: opieka nad osobami zależnymi w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”.

W wyniku postępowania wyłoniony został następujący podmiot/osoba:

Instytut Nauk Stosowanych Miłosz Kuligowski
z siedzibą w Tczewie

POBIERZ TUTAJ pełną treść rozstrzygnięcia.

Tczew, dnia 18.11.2020

 

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”
jest współfinansowany ze środków Europoejkiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.