Publikujemy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zamówienia usługi: świadczenia terapii psychologicznej w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”.

W wyniku postępowania wyłoniony został następujący podmiot/osoba:

Instytut Nauk Stosowanych Miłosz Kuligowski
z siedzibą w Tczewie

POBIERZ TUTAJ treść rozstrzygnięcia.

Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3 do rozstrzygnięcia zapytania.

Tczew, dnia 01.12.2020

 

Projekt „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.