Publikujemy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zamówienia usługi: świadczenia terapii uzależnień od alkoholu w ramach projektu „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w partnerstwie tczewskim – edycja II”.

W wyniku postępowania wyłoniony został następujący podmiot/osoba:

Dorota Szczodrowska

POBIERZ TUTAJ pełną treść rozstrzygnięcia.

Tczew, dnia 13.11.2019